Du visar för närvarande Vinterbrev

Vinterbrev

November lider mot sitt slut och sannolikt kommer vintern att koppla ett hårdare grepp om vår tillvaro. Inför vintern och årsskiftet vill vi informera om bland annat snöröjning, avfallshantering och vårens planerade projekt.

Vi hoppas att vi kan hjälpas åt att hålla ytterdörrarna stängda, dels för att hålla värmen inomhus, dels för att hålla skadedjuren utomhus.

Om ni behöver göra en felanmälan gällande något i er lägenhet eller i gemensamma utrymmen, kan ni nu göra det i formuläret. Akuta fel bör dock anmälas via telefon. På hemsidan hittar du även annan information, som vi tycker är bra för dig som hyresgäst att känna till.

Snöröjning & sandning

Snöröjning och sandning kommer att utföras av samma entreprenör som tidigare år. Ibland kommer vädret säkert ställa till trubbel och sandningen kan behöva kompletteras av envar. Kvastar finns vid varje ingång och handspridare med en blandning av sand och salt finns vid de två huvudentréerna för lägenheterna vid Karlsbrovägen.

Det finns två större sandlådor, en vid infarten till Villagatan och en i backen bredvid garageport 5.

Sortering av matavfall och hushållssopor

Matavfallet ska sorteras i den bruna pappåsen och slängas i den bruna soptunnan. Ditt matavfall kommer användas för att producera biogas. Notera att det är en bra insats för vår miljö att sortera ut matavfallet från hushållssoporna. Läs gärna mer här.

Pappåsar finner du i innanför stora entréporten på Karlsbrovägen. Behöver du en hållare till pappåsen? Kontakta oss, så får du en. Både pappåsen och hållaren är särskilt utformade för att undvika att blöta matrester läcker igenom.

Hushållssoporna ska slängas i den gröna soptunnan. Dina hushållssopor transporteras till värmeverket där de eldas upp.

Du gör en viktig insats för miljön om du sorterar ditt avfall och lämnar förpackningar till återvinningen i stället för i soptunnan.

Trädgården

Vi vill förtydliga att trädgården och uteplatsen på gräsmattan, är tillgänglig för alla boende på Karlsbrovägen 6 och Villagatan 3. När våren anländer, kommer vi att anskaffa utemöbler, som ni kan nyttja.

Levande ljus och allmänna tips för att undvika brand

När mörkret faller på är det mysigt med levande ljus. Vi påminner om att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar.

Här kan du anmäla om sms-påminnelse för att enklare komma ihåg att kontrollera din brandvarnare.

Hantera ljus och belysning korrekt

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt, se till att de står stadigt och inte nära lättantändligt material. När det kommer till julbelysningen är det viktigt att se till att både kontakter och sladdar är hela för att inte riskera en kortslutning.

Om du hittar en trasig komponent i din lägenhets elsystem, till exempel ett vägguttag, vänligen anmäl det omgående.

Våren 2022

Vi har för avsikt att uppgradera låssystemet i fastigheten. Det gör vi för att öka säkerheten för dig, genom att göra det svårare för obehöriga att ta sig in i fastigheten. Vi återkommer med information, när de olika åtgärderna kan utföras.

I månadsskiftet april/maj planerar vi att byta taket på Villagatan 3. Det är gammalt och livslängden är uppnådd. Det kommer att ta cirka 4 veckor, men bör vara färdigställt i god tid innan sommaren. Entreprenören blir Bygg & Svets i Hjo.

Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

Hälsningar

Johan & Kristin