Integritetspolicy / GDPR

Getaryggens policy för behandling av personuppgifter.

Alla uppgifter, som kan kopplas till en levande person, räknas till personuppgifter. Genom att lämna en intresseanmälan eller en felanmälan, accepterar du vår policy för behandling av personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund?

Getaryggen Invest aktiebolag samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna starta ett hyresförhållande eller registrera en felanmälan. Dina personuppgifter är avgörande för att kunna hantera dylika ärenden.

Personuppgifter kan komma att hämtas in från andra aktörer, exempelvis myndigheter, tidigare hyresvärdar eller kreditupplysningsbolag.

Vi vidarebefordrar inte några uppgifter till någon annan aktör, såvida det inte är nödvändigt för att starta ett hyresförhållande, eller om en myndighet begär ett utlämnande. Om dina personuppgifter inte längre behövs, för att vårt hyresförhållande avslutas, raderar vi dem.

Nedan följer exempel på personuppgifter, som vi kan komma att behandla.

  • Namn och personnummer
  • Telefonnummer och e-postadress
  • Ekonomisk situation och civilstånd
  • Förekomst av säkerhet (till exempel borgensman)
  • Boendeform/boendekategori
  • Betalningsförsummelser och störningar
  • Uppgifter rörande förbrukning av vatten, el och värme
  • Otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser