Du visar för närvarande Informationsfilm för ett bättre brandskydd i din bostad!

Informationsfilm för ett bättre brandskydd i din bostad!

Varje jul inträffar flera hundra bränder i våra bostäder. Alla är onödiga bränder och orsakas av slarv, glömska och okunskap.

Lyckligtvis upptäcks merparten av bränderna i tid genom bostadens brandvarnare och ett snabbt och riktigt ingripande av de boende släcker branden. Men var fjärde brand blir så allvarlig att räddningstjänsten larmas.

Titta på kunskapsfilmen på cirka 10 minuter, som ger kunskap och goda råd för ett bättre brandskydd i bostaden och hur man skall agera vid en brand.

Klicka här för att komma till filmen.